Matek konzorcium v Bratislave

Zahraniční partneri z Nórska, Talianska, Turecka a Čiech, ktorí spolupracujú na projekte MaTeK boli hosťami FMFI UK.


15. 09. 2022 16.15 hod.
Od: Mária Slavíčková

Oddelenie didaktiky matematiky (ODM) hostilo od stredy 7.9.2022 do pondelka 12.9.2022 zahraničných partnerov z Nórska, Talianska, Turecka a Čiech, s ktorými spolupracuje na Európskom Horizon 2020 projekte MaTeK.

Na pôde rektorátu, Matfyzu, ale aj   kolegov na FIIT STU prebehlo niekoľko stretnutí pracovných skupín. Prvé výsledky spoločného výskumu boli prezentované učiteľom matematiky, ktorí sa zúčastnili 7. ročníka konferencie Dva dni s didaktikou matematiky  tiež organizovanej ODM. Vďaka tomuto projektu sa nám pod vedením koordinátorky projektu doc. Slavíčkovej a vedeckého koordinátora doc. Kubáčka, darí zlepšovať kvalitu prípravy budúcich učiteľov matematiky, i kvalitu vyučovania matematiky v praxi. A to nielen na Slovensku!