Martin Vodička získal hlavnú cenu Medzinárodnej matematickej súťaže Vojtěcha Jarníka

V dňoch 6.-9.4.2016 sa v Ostrave uskutočnil 26. ročník Medzinárodnej matematickej súťaže Vojtěcha Jarníka. Spomedzi študentov FMFI sa najlepšie darilo Martinovi Vodičkovi, ktorý sa stal absolútnym víťazom v Kategórii II.


13. 04. 2016 21.21 hod.
Od: Martin Niepel

Podľa definície, ktorú ponúkajú organizátori na svojej oficiálnej stránke, je Medzinárodná matematická súťaž Vojtěcha Jarníka určená študentom vysokých škôl so záujmom o matematiku. V posledných rokoch sa stalo milou tradíciou, že na prelome marca a apríla sa na pôde Ostravskej Univerzity schádza okolo 150 mladých matematikov prevažne zo stredo- a východo-európskych univerzít. Svoje schopnosti si môžu porovnať pri riešení originálnych úloh z reálnej a komplexnej analýzy, algebry, geometrie, teórie čísel či teórie množín. Súťaž prebieha v dvoch kategóriách - pre študentov prvých dvoch ročníkov je určená Kategória I, pre tých starších zase Kategória II.

Družstvo Fakulty Matematiky, Fyziky a Informatiky UK sa na súťaži zúčastňuje každoročne od roku 1997. Z jedenásťčlenného tímu FMFI UK sa v tomto roku najviac darilo Martinovi Vodičkovi, študentovi 3. ročníka odboru Matematika, ktorý sa v Kategórii II umiestnil ako prvý v poradí a vyhral hlavnú cenu súťaže. Pripojil sa tak k trojici absolventov fakulty, ktorým sa túto súťaž podarilo vyhrať v niektorom z minulých ročníkov - Vladimír Marko (1999, kat I.), Michal Burger (2006, 2007, kat I.) a Ondrej Budáč (2008 kat I., 2009 kat II.).

Čestné uznania dosiahli v Kategórii I: Samuel Horváth (2. ročník, EFM), Ľudmila Šimková (2. ročník, MAT), Nina Hronkovičová (1. ročník, MAT), Jozef Rajník (2. ročník, INF), Hana Krakovská (2. ročník, MAT). V Kategórii II sa to podarilo Michalovi Tóthovi (4. ročník, MAT) a Pavlovi Vidličkovi (3. ročník, MAT).

Príklady a úplné poradie si môžete pozrieť na stránke súťaže vjimc.osu.cz. Pre čitateľov so záujmom o matematiku prezradíme, že na víťazstvo v prvej kategórii by sa hodilo vedieť niečo o logaritmovaní, vete o strednej hodnote, Eulerovej funkcii φ, mocnosti bodu ku sfére, šikovne spočítať jednu nekonečnú sumu a tiež vedieť určiť druhú sumu, ktorú už v roku 1734 spočítal Leonhard Euler. V druhej kategórii by pre získanie trofeje s odmocninou bolo potrebné oprášiť si vedomosti zo strednej školy a vedieť porovnať aritmetický a geometrický priemer, nájsť pevný bod istej aditívnej množinovej funkcie, vedieť niečo o Čebyševových polynómoch, ktoré sa ukázali ako charakteristický polynóm zadanej matice. A nakoniec, vedieť odhadnúť variáciu riešenia jednej diferenciánej rovnice s omeškaním. Keďže tento štvrtý problém sa v II. Kategórii podarilo úspešne zvládnuť iba Martinovi Vodičkovi, stal sa zaslúžene tohtoročným víťazom.

Videorozhovor s Martinom Vodičkom nájdete tu:
https://www.youtube.com/watch?v=3Gwc0CqRX9U