Model populácie meteoroidov v blízkom okolí Zeme (projekt APVV)

Projekt je zameraný na vytvorenie nového modelu prítoku meteoroidných častíc do atmosféry Zeme na základe systematického monitorovania meteorickej aktivity zo severnej aj južnej hemisféry.


12. 05. 2016 12.36 hod.
Od: Leonard Kornoš

Hlavný riešiteľ: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, oddelenie astronómie a astrofyziky KAFZM - doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD., RNDr. Juraj Tóth, PhD.Ing. Pavol Zigo, PhD.prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.Mgr. Jozef Világi, PhD.RNDr. Štefan Gajdoš, PhD.,  RNDr. Peter Vereš, PhD., RNDr. Jiří Šilha, PhD., Mgr. Pavol Matlovič 
Spoluriešiteľ: Astronomický ústav SAV - RNDr. Mária Hajduková, PhD.
Financovanie projektu: Agentúra na podporu výskumu a vývoja, projekt APVV-0517-12
Doba riešenia projektu: 2013-2017

Vytvorenie numerického modelu toku malých prirodzených a umelých telies, s rozmermi mm až cm, do blízkeho okolia Zeme vyžaduje pozorovania na existujúcich, ale aj na novovytvorených staniciach, najmä na južnej hemisfére, kde doteraz systematické pozorovanie meteorov chýba. Preto sú v rámci projektu inštalované dve celooblohové kamery na Kanárskych ostrovoch a dve kamery v Čile, kde je dosah na južnú oblohu vo vynikajúcich pozorovacích podmienkach. Tieto rozsiahle pozorovania umožnia vytvorenie novej databázy dráh meteorov, podstatnej pre vytvorenie hľadaného modelu. V centre záujmu sú takisto slabé, málo početné roje pochádzajúce z asteroidov, uvoľnené niektorým z mechanizmov, ako sú zrážky asteroidov, slapový rozpad a iné. Odhalenie a štúdium slabých asteroidálnych meteorických rojov vyžaduje dlhodobé pozorovania z rôznych zemepisných šírok a dĺžok.