Cena Literárneho fondu za 2016 pre prof. Povinca

prof. Povinec získal prvé miesto v kategórii Trojročný vedecký ohlas. Zároveň bol podla Google Scholar najcitovanejším autorom z Univerzity Komenského.


12. 10. 2016 12.56 hod.
Od: Anna Komová

Literárny fond ako národnokultúrna verejnoprávna inštitúcia podporuje vznik nových diel z oblasti pôvodnej krásnej literatúry, vedeckej a odbornej literatúry a ďalších tvorivých činností. Literárny fond každoročne vyhlasuje súťaž o najlepšie diela v siedmich sekciách. V sekcii pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy sú pravidelne vypísané tieto kategórie:

Cena za vedeckú a odbornú literatúru, Prémia za trojročný vedecký ohlas (počet citácií) a Prémia za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo (počet citácií). 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského (FMFI UK) už tradične získava niektorú z týchto cien. 

V tohtoročnom udeľovaní cien prvé miesto v kategórii Prémia za trojročný vedecký ohlas za roky 2013 až 2015 získal profesor Pavel Povinec z Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, ktorý je podľa Google Scholar najčastejšie citovaným autorom z Univerzity Komenského. Najviac citované práce sa zaoberajú dopadom Fukušimskej havárie na životné prostredie, využívaním rádionuklidov na výskum environmentálnch procesov, výskumom zriedkavých jadrových procesov, a vývojom nových vysokocitlivých urýchľovačových technológií na izotopové analýzy zemských a mimozemských objektov. 

Profesor Povinec získal významné ocenenie Literárneho fondu už po druhýkrát. V roku 2014 získal prvé miesto v kategórii Cena za vedeckú a odbornú literatúru za knižné dielo “Fukušima Accident: Radioactivity Impact on the Environment” (spoluautori prof. K. Hirose z Tokyjskej univerzity a prof. M. Aoyama z Fukušimskej univerzity). Táto kniha ( Elsevier, New York, 2013) získala v roku 2014 aj významné zahraničné ocenenie – PROSE Award amerických vydavateľstiev za najlepšie vedecké publikácie (knižný Oscar).