Zlatá medaila UK pre prof. Nigela Masona

V pondelok 24.10.2022 rektor UK prof. Marek Števček udelil Zlatú medailu UK profesorovi Nigelovi Masonovi za zásluhy v oblasti výskumu interakcií elektrónov s atómami a molekulami a za jeho dlhoročnú spoluprácu a podporu UK.


27. 10. 2022 11.23 hod.
Od: Daniel Ševčovič

V pondelok 24.10.2022 rektor Univerzity Komenského profesor Marek Števček udelil Zlatú medailu UK profesorovi Nigelovi Masonovi za zásluhy v oblasti výskumu interakcií elektrónov s atómami a molekulami predovšetkým v oblasti plazmy a astrofyziky a za jeho dlhoročnú spoluprácu a podporu UK, predovšetkým v oblasti fyziky plazmy. 

Profesor Nigel J. Mason pôsobí ako „Head of School of Physical Sciences“ na Univerzite v Kente, UK. Jeho predchádzajúce pôsobisko bola „Open University“ v Milton Keyns, kde bol profesorom molekulovej fyziky a kde pôsobil vo významných akademických funkciách. Profesor N.J Mason je vynikajúcim vedcom pracujúcim v oblasti molekulovej fyziky, fyziky elektrónov, iónov a ionizovaných plynov vrátane plazmy. Významné sú jeho aktivity v oblasti radiačnej fyziky a astrochémie, kde sa venuje problematike štúdia elektrónových a iónových procesov prebiehajúcich v atmosférach planét, asteroidov a komét. Je autorom viacerých kníh a stoviek vedeckých publikácií. 

Prof. N. J. Mason má veľmi pozitívny vzťah k Slovensku, ktorý vyústil do spolupráce a podpory v oblasti vedy a výskumu, ale i v oblasti vedeckej výchovy.  Nadviazal dlhodobú a plodnú spoluprácu s našimi kolegami z Katedry experimentálnej fyziky. Pre našich experimentálnych vedcov je veľmi dôležité udržiavať živé osobné kontakty s inými inštitúciami, mať možnosť výmeny výskumníkov a študentov. Prof. N. J. Mason školil, alebo sa podieľal na školení niekoľkých doktorandov zo Slovenska (Dr. Eva Vašeková, Dr. Gabriel Horváth, Dr. Juraj Országh) a tiež často hostil našich spolupracovníkov (prof. J. D. Skalný, J. Országh, P. Papp, V. Medvecká, L. Moravský). Aktívne podporuje výmenu študentov medzi Univerzitou Komenského a jeho pracoviskom. S podporou prof. N. J. Masona boli pracoviská z Univerzity Komenského zapojené niekoľkých vedeckých projektov ako napríklad EPIC, ITS LEIF v rámci 6. a 7. Rámcového programu EU, projektov COS, projektu ESF EIPAM, projektov H2020 ELEvaTE a Europlanet infraštruktúry. 

Ocenenie bolo navrhnuté profesorom Š. Matejčíkom a schválené ešte v roku 2019. Odvtedy sme sa snažili nájsť vhodný termín pre tento ceremoniál. Pre predchádzajúce pandémie a dopravné obmedzenia to nebolo jednoduché.  

Naša fakulta a celá UK je hrdá, že sme toto významné ocenenie mohli osobne  odovzdať profesorovi N. Masonovi.