Úspešný iBobor 2022

V dňoch 7. až 11. novembra sa už šestnásty krát konala informatická súťaž iBobor, na ktorej organizácii sa významnou mierou podieľali zamestnanci fakulty.


13. 11. 2022 22.21 hod.
Od: Monika Tomcsányiová

V dňoch 7. až 11. novembra sa už šestnásty krát konala informatická súťaž iBobor. Súťaže sa zúčastnilo 124 574 súťažiacich od druhákov na základných školách až po maturantov. Z nich 830 získalo vo svojich kategóriách plný počet bodov a úspešných riešiteľov (získali aspoň polovicu kladných bodov) bolo 26 803. Do súťaže sa zapojilo 1591 škôl z celého Slovenska.

Slovenskú súťaž pripravujú pracovníci Oddelenia didaktiky informatiky Katedry didaktiky MFI v spolupráci s firmou ASC Applied Software Consultants, s.r.o. v systéme EduPage. Súťaž je medzinárodná a organizuje sa vo viac ako 55 krajinách sveta. Každoročne vzniká celosvetová databáza úloh, do ktorej prispievajú aj slovenskí organizátori. Tento rok bolo vs úťaži použitých 93 úloh, z toho 17 úloh navrhli slovenskí autori, zvyšné preložili a upravili pre potreby slovenskej súťaže.

Viac informácií o súťaži: https://ibobor.sk/