Towards Excellent Robotics and Artificial Intelligence at a Slovak university (TERAIS)

Hlavným cieľom projektu TERAIS je pozdvihnúť Katedru aplikovanej informatiky Univerzity Komenského v Bratislave na pracovisko medzinárodnej akademickej excelentnosti v oblasti kognitívnej robotiky a umelej inteligencie.


10. 11. 2022 12.49 hod.
Od: Kristína Malinovská

Hlavná riešiteľská organizácia: Univerzita Komenského v Bratislave
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.
Spoluriešiteľské organizácie: Univerzita v Hamburgu, Nemecko (prof. Stefan Wermter, Dr. Cornelius Weber); Taliansky technologický inštitút, Janov, Taliansko (prof. Giulio Sandini, Dr. Alessandra Sciutti)
Financovanie projektu: Horizon 2021 (HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03 - Twinning, téma: Twinning - spolupráca v oblasti výskumu a inovácií: WIDERA-2021-ACCESS-03-01 WIDESPREAD-05-2020; typ akcie: CSA)
Číslo grantovej dohody: 101079338
Trvanie projektu: 2022-2025
Webová stránka projektu: https://terais.eu/

Všeobecným cieľom projektu TERAIS v rámci akcie Twinning, zameranej na budovanie výskumnej infraštruktúry a inštitucionálnych prepojení, je pozdvihnúť Katedru aplikovanej informatiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (KAI FMFI UK) na pracovisko medzinárodnej akademickej excelentnosti v oblasti kognitívnej robotiky a umelej inteligencie. Projekt má štyri kľúčové piliere:

  1. rozvoj ľudí,
  2. vytváranie medzinárodných sietí,
  3. excelentný výskum a 
  4. podpora výskumu.

Ústrednou témou spoločného výskumu bude kognitívna robotika s využitím umelých neurónových sietí a hlbokého učenia, ktoré sú v súčasnosti špičkovými technológiami v oblasti umelej inteligencie. Tento výskum prispeje k vývoju robotov, ktoré budú pre ľudí dôveryhodné a budú s nimi môcť komunikovať na dennej báze. Medzinárodná spolupráca prispeje k vytváraniu sietí a dlhodobých a udržateľných medzinárodných výskumných partnerstiev. Podporované budú aj prepojenia s ďalšími kľúčovými aktérmi miestneho inovačného ekosystému, ako sú IT spoločnosti a technologické startupy. Zdieľanie informácií a komunikáciu podporia výmeny zamestnancov a študentov, ako aj organizovanie spoločných podujatí. Realizovať sa budú napríklad webináre a workshopy. Plánované je aj predkladanie spoločných projektových žiadostí a spoločná príprava vedeckých publikácií.

V rámci projektu sa tiež preskúmajú súčasné podmienky a potreby vedcov na Katedre aplikovanej informatiky FMFI UK. Na základe analýzy vznikne plán systematickejšieho a celoživotného rozvoja ľudského kapitálu. Vzniknú chýbajúce podporné štruktúry pre úspešné podávanie projektových žiadostí na KAI. Vedci z KAI získajú v rámci výmenných pobytov možnosť čerpať inšpiráciu z dlhodobých skúsenosti zahraničných partnerov.