Opustil nás profesor Katriňák

23.5.2022 nás vo veku 85 rokov navždy opustil náš emeritný profesor Tibor Katriňák, ktorý je právom považovaný za nestora a zakladateľa modernej slovenskej matematiky.


02. 06. 2022 09.46 hod.
Od: Daniel Ševčovič

Položil základy pre štúdium a rozvoj súčasnej algebry nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Bol medzinárodne vysoko rešpektovanou vedeckou osobnosťou, ktorej meno sa hlboko zapísalo do análov svetovej matematiky. Vychoval množstvo úspešných vedeckých osobností. Jeho meno je zároveň spojené aj s prácou v prospech vedeckej komunity na Slovensku i vo svete. V rámci Jednoty slovenských matematikov a fyzikov sa vždy staral o jej rozvoj a posilnenie postavenia. Nedá mi nespomenúť, že vo svojej mladosti sa Tibor Katriňák významnou mierou podieľal aj na architektonických prípravách a rozvoji našich pavilónov fakulty v Mlynskej doline. Píšem to len pre dokreslenie komplexnosti a charizmy jeho osobnosti, významu a vplyvu pre celú našu komunitu. Osobne som mal to šťastie byť aj jeho študentom a neskôr aj spoluautorom a spolupracovníkom. Jeho podstatnými povahovými rysmi bola vždy skromnosť, jemný zmysel pre humor, a najmä osobný šarm a noblesa, s  torou vždy pristupoval ku svojim kolegom a študentom. 

Profesor Tibor Katriňák nám bude naveky chýbať. Česť jeho pamiatke!