Opustil nás docent Mesároš

So zármutkom oznamujeme, že nás navždy opustil docent Vladimír Mesároš, dlhoročný pracovník Katedry experimentálnej fyziky.


20. 06. 2022 08.29 hod.
Od: Daniel Ševčovič

Celý svoj pracovný život a úsilie venoval rozvoju optiky na našej fakulte a univerzite. Pôsobil aj ako vedúci našej Katedre optiky, ktorá sa neskôr stala súčasťou Katedry experimentálnej fyziky.

Posledná rozlúčka s docentom Mesárošom bude v stredu 22.6.2022 o 16:15 v bratislavskom krematóriu.