Nový twinningový EÚ projekt na Matfyze

V októbri 2022 odštartoval trojročný Horizon Europe projekt TERAIS, ktorého koordinátorom je UK (Katedra aplikovanej informatiky FMFI UK)


04. 11. 2022 19.30 hod.
Od: Ján Kľuka

V októbri 2022 odštartoval trojročný Horizon Europe projekt TERAIS (Towards Excellent Robotics and Artificial Intelligence at a Slovak university). Koordinátorom je Univerzita Komenského (Katedra aplikovanej informatiky FMFI) a partnermi konzorcia sú Univerzita v Hamburgu a Taliansky technologický inštitút v Janove. Hlavným cieľom projektu s rozpočtom približne 1.6 mil. eur je vytvoriť dlhodobo udržateľné podmienky na pracovisku KAI, ktoré zlepšia úroveň publikačnej činnosti a podporia trvalý kariérny rast zamestnancov. Plánované aktivity projektu zahŕňajú viacrozmernú spoluprácu s partnermi, zameranú nielen na spoločný výskum v oblasti kognitívnej robotiky a umelej inteligencie, ale aj na prenos znalostí prostredníctvom rôznych spoločných aktivít. Jedným z cieľov projektu je aj rozvoj inštitucionálnej podpory výskumu. 

Viac informácií o projekte TERAIS možno nájsť https://terais.eu.