Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc - Marek Fila (8.10.2015)


01. 10. 2015 15.05 hod.
Od: Pavol Quittner

Prednášajúci: Marek Fila (KAMŠ FMFI UK)

Názov prednášky: Extinction of solutions of the fast diffusion equation with a critical exponent

Termín: 8.10.2015 o 14:00, poslucháreň M/223

 

Stránka seminára