Seminár z teórie grafov - Jozef Širáň (24.9.2020)

vo štvrtok 24.9.2020 o 9:50 hod. v miestnosti M/213


21. 09. 2020 13.17 hod.
Od: Martin Škoviera

Prednášajúci: Jozef Širáň (STU Bratislava/The Open University, U.K.)

Názov: Regular self-dual and self-Petrie-dual maps of arbitrary valency

Termín: 24.9.2020, 9:50 hod., M/213


Abstrakt:
Existence of a regular, self-dual and self-Petrie-dual map of any given even valency was established by Archdeacon, Conder and the presenter in 2014. In the talk we will give details about an extension of this result to odd valencies greater than 3 (joint work with O. Jeans and J. Fraser).