Seminár z algebraickej teórie grafov - Martin Mačaj (6.3.2020)

v piatok 6.3.2020 o 13:30 hod. v miestnosti M/XI


05. 03. 2020 08.28 hod.
Od: Martin Mačaj

Prednášajúci: Martin Mačaj

Názov: On divisors of x^n-1 

Termín: 6.3.2020, 13:30 hod., M/XI


Abstrakt:
Properties of divisors of x^n-1 have significant consequences in various parts of mathematics. We recall these properties and apply them to recent results of R. Jajcay, P. Potocnik and S. Wilson