Nukleárny seminár - Ivan Kontuľ (29.4.2020)

Online seminár sa uskutoční v stredu 29.4.2020 o 14:00 hod.


23. 04. 2020 15.37 hod.
Od: Jaroslav Staníček

Pozývame Vás na Nukleárny seminár Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, Slovenskej fyzikálnej spoločnosti a Slovenskej nukleárnej spoločnosti 

Seminár sa bude konať online cez indico. Link na vidyo room pre seminár je: https://vidyoportal.cern.ch/join/lQ4c5nqnvn , treba použiť PIN, čo sú prostredné 4 číslice z čísla 20192020.

Prednášajúci: Mgr. Ivan Kontuľ, PhD.

Názov:  Rádiouhlíková analýza aerosólov v Bratislave

Termín: 29.4.2020, 14:00 hod.


Abstrakt:
Uhlíkové aerosóly sú jednou z hlavných zložiek pevných častíc v atmosfére a majú značný vplyv na životné prostredie aj ľudské zdravie. Preto je potrebné študovať z akých zdrojov sa do ovzdušia dostávajú. Rádiouhlíková analýza umožňuje určiť pomer medzi fosílnymi a nefosílnymi zdrojmi týchto častíc. Na seminári budú prezentované výsledky prvých meraní obsahu rádiouhlíka v aerosóloch odoberaných na FMFI UK počas jedného roka a ich interpretácia z hľadiska fosílnych a nefosílnych zdrojov aerosólov v atmosfére Bratislavy.