Nukleárny seminár - Barbora Eckerová (22.4.2020)

Online seminár sa uskutoční v stredu 22.4.2020 o 14:00 hod.


17. 04. 2020 16.51 hod.
Od: Jaroslav Staníček

Pozývame Vás na Nukleárny seminár Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, Slovenskej fyzikálnej spoločnosti a Slovenskej nukleárnej spoločnosti 

Seminár sa bude konať online cez indico. Link na vidyo room pre seminár je: https://vidyoportal.cern.ch/join/lQ4c5nqnvn , treba použiť PIN, čo sú prostredné 4 číslice z čísla 20192020.

Prednášajúci: Mgr. Barbora Eckerová, doktorandka KJFB

Názov:  Nábojová asymetria v top-kvarkovej produkcii na experimente ATLAS

Termín: 22.4.2020, 14:00 hod.


Abstrakt:
Nábojová asymetria v zrážkach častíc je jav predpovedaný Štandardným modelom elementárnych častíc. Na experimente ATLAS je v dôsledku prevahy gluónovej fúzie tento efekt značne zredukovaný a je náročnejšie ho presne zmerať. Existencia prípadných nových, dosiaľ neznámych častíc by významne ovplyvnila hodnotu tejto asymetrie, preto nám skúmanie nábojovej asymetrie poskytuje možnosť spozorovať novú fyziku.

Seminár sa bude zaoberať vysvetlením samotného javu a jeho prejavov v top-kvarkovej produkcii. Budú uvedené techniky používané na zmeranie tohto efektu a dosiahnuté výsledky z analýzy dát použitím týchto metód.