Astronomický workshop (5.3. - 8.3.2020)

od 5.3.202 do 8.3.2020 v areáli Astronomického a geofyzikálneho observatória UK v Modre


20. 02. 2020 14.26 hod.
Od: Patrik Čechvala

Oddelenie astronómie a astrofyziky KAFZM

pripravuje pre študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia

Astronomický workshop,

ktorý sa bude konať v areáli Astronomického a geofyzikálneho observatória UK v Modre

od 5. do 8. marca 2020.

Súčasťou workshopu budú prezentácie študentov a pozvaných hostí a takisto aj rôzne praktické ukážky.