Magisterské štipendium Univerzita Innsbruck

výzva na predkladanie prihlášok na magisterské štipendium na jeden semester ak. roka 2021/2022, termín: do 10.3.2021


02. 12. 2020 10.05 hod.
Od: Juraj Tóth

na základe medziuniverzitnej zmluvy o spolupráci s Univerzitou Innsbruck a z poverenia pani vedúcej OMV RUK, Mgr. Belkovej si Vás dovoľujme informovať o výzve na: 

  • 1 magisterské štipendium na 1 semester pre rok 2021/22 (zimný alebo letný semester)
  • pre všetky ponúkané programy (okrem medicíny)
  • 600,- Eur/mesiac
  • deadline na odovzdanie prihlášky a príloh je 10.3.2021.


Bližšie informácie a potrebná dokumentácia k prihláške