Opustil nás čestný doktor UK prof. Josef Paldus

Dňa 15.1.2023 zomrel po ťažkej chorobe vo veku 87 rokov prof. Dr. Dr.h.c.(mult) Josef Paldus, Dr.Sc.


19. 01. 2023 12.13 hod.
Od: Daniel Ševčovič

Dňa 15.1.2023 zomrel po ťažkej chorobe vo veku 87 rokov prof. Dr. Dr.h.c.(mult) Josef Paldus, Dr.Sc., FRSC, Distinguished Professor Emeritus, Faculty of Mathematics, University of Waterloo, Canada. Prof. J. Paldus vyštudoval teoretickú fyziku na Karlovej Univerzite v Prahe. V r. 1968 emigroval do Kanady, kde pokračoval vo vedeckej práci na Fakulte matematiky Univerzity Waterloo. Prof. J. Paldus patril k celosvetovo uznávaným odborníkom v oblasti kvantovej chémie. Spolu s prof. J. Čížekom vyvinuli „coupled cluster“ metódu, ktorá patrí najuniverzálnejším metódam na štúdium korelačnej energie atómov a molekúl (mnohočasticových systémov). Jeho ďalším významným prínosom k tejto problematike je „unitary group pproach“ metóda konfiguračnej interakcie (CI). Prof. J. Paldus sa taktiež zásadným spôsobom zaslúžil o rozvoj chemickej fyziky a kvantovej chémie na Slovensku. Na podnet Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK mu bol delený čestný doktorát Univerzity Komenského. Mal som tú česť a životné šťastie, že som bol v Kanade jeho žiakom. Problematiku, ktorú ma naučil, som potom preniesol a ďalej rozvíjal na Slovensku. Prof. J. Paldus bol veľmi milý a priateľský človek, vždy ochotný pomôcť. Dodnes rád spomínam na naše časté výlety do kanadskej prírody a k legendárnym kanadským jazerám.

Česť jeho pamiatke.
prof. Dr. Ivan Hubač, Dr.Sc