Euklidove Základy v slovenčine

Prof. Ján Čižmár autorom prekladu a komentárov významného diela prichádzajúceho na slovenský knižný trh.


30. 05. 2022 22.58 hod.
Od: Andrej Ferko

Náš kolega prof. Ján Čižmár, autor monumentálneho diela Dejiny matematiky (Perfekt 2017) preložil a súčasnými komentármi vybavil “základný kameň európskej civilizácie”, ktoré Euklides (doslovne Renomovaný, Slávny) vytvoril v Alexandrii. Dielo sa v týchto dňoch dostáva do predaja https://www.perfekt.sk/kniha/euklides-zaklady#kniha a uvedenie do života sa pripravuje na matfyze na začiatok júla, aby sme mali čo čítať cez leto. Preklad podporil Literárny fond a vydanie Fond pre rozvoj umenia, fakulta i Univerzita Komenského.   

“Euklides v Základoch zhrnul, systematicky usporiadal, doplnil, rozvinul a didakticky majstrovským spôsobom prezentoval všetky podstatné vedecké výsledky v matematike, ku ktorým grécka veda dospela v 6. – 4. storočí p. n. l.” 

V Slove na úvod prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., dekan našej fakulty, charakterizuje význam tejto vskutku historickej aj kultúrnej udalosti slovami “kniha prináša neoceniteľný vklad do slovenskej kultúry a kultúry vedeckého myslenia a poznania. Srdečne ju odporúčam nielen priaznivcom matematiky, histórie či filozofie, ale aj všetkým tým, ktorí majú záujem o  duchovný dotyk s velikánom antického myslenia Euklidom.”