Druhý rok projektu MaTeK

Video Horizon2020 projektu MaTeK stručne predstavuje sumár aktivít, ktoré sa podarilo zorganizovať v roku 2022


23. 01. 2023 11.20 hod.
Od: Tünde Kiss

Rok 2022 bol pre riešiteľov projektu MaTeK výnimočný tým, že sa celé konzorcium prvýkrát stretlo osobne po viac ako roku online spolupráce. Prechod od online konferencií a seminárov k osobným stretnutiam výrazne akcelerovalo pokrok v začatom výskume. Koordinátorka projektu, doc. Mária Slavíčková z Oddelenia didaktiky matematiky na Katedre didaktiky matematiky, fyziky a informatiky, spolu s kolegami z partnerských univerzít pripravili súhrn dôležitých momentov z druhého roku riešenia spomínaného projektu formou krátkeho videa, ktorého Vás týmto pozývame pozrieť.