26. ročník CESCG prvým hybridným ročníkom

Tradičná medzinárodná vedecká konferencia študentov v oblasti visual computing sa v dňoch 5.-7.5.2022 uskutočnila po prvý raz hybridnou formou.


11. 05. 2022 15.03 hod.
Od: Andrej Ferko

Tradičná medzinárodná vedecká konferencia študentov v oblasti visual computing sa tento rok uskutočnila hybridne. 26. ročník Central European Seminar on Computer Graphics (CESCG) sa konal 5-7. mája na terase v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku aj virtuálne, oi. ako seminár vo Viedni. Po prvý raz v histórii sa účastníci stretli hybridne. 

Po vedeckej stránke sa hybridne darilo. Vyše 70 účastníkov živo vnímalo prednášky k 14 študentským prácam od 15 autorov. Program konferencie obohatil nápadmi aj vtipom hýriacou plenárnou prednáškou o spojení kreativity a virtuality prof. Jiří Chmelík z Masarykovej univerzity. Organizátori rozšírili program o dva dni špecializovaných praktických workshopov CESCG Academy. Medzinárodná odborná porota ocenila najlepšie články. Prvé tri miesta si podelili študenti z TU Graz (Paul Eibensteiner, neural networks), ČVUT Praha (Vojtěch Tomas, urban visualization) a KU Praha (Dominik Roháček, global illumination). Ceny publika za najlepšie prezentácie putovali do Čiech, na Slovensko a do Rakúska. Našu fakultu i UK reprezentoval Martin Čavarga, ktorý publikoval článok Advection-Driven Shrink-Wrapping of Triangulated Surfaces (video) a za rovnomennú animáciu získal aj ocenenie Best CESCG 2022 Video. Ceny dotovali softverovými licenciami popredné firmy.

Už predošlý dištančný konferenčný rok zmenil pohľad organizátorov na prípravu vedeckých podujatí. Podarilo sa hybridne stretnúť sa v Smoleniciach a previazať vedecký obsah s pridanou hodnotou nových kontaktov, priateľstiev, spoločných nápadov a výskumných plánov. Zborník tentoraz vychádzal ako noviny vo forme denníka. Sumárny počet článkov za celú históriu dosiahol 499 a z nich najcitovanejší získal vyše 200 citácií. 

CESCG spoluorganizovali TU Wien, FIIT STU, TU Graz, VRVis, FMFI UK, Matematický ústav SAV a Slovenská informatická spoločnosť. Podujatie podporili KAUST, Epic Games, Escape Motions a VRVis. Kontaktní účastníci prišli zo Sarajeva, Prahy, Budapešti, Viedne, Brna a Bratislavy. Iskrivú prehľadovú sekciu FastForward si bude možno pustiť ako video https://cescg.org/seminar/ a virtuálne žijú aj minulé ročníky na kanáli https://www.youtube.com/channel/UCY2O7aNfxJ9xjizZqyzrRGw. Články CESCG ponúka aj globálny portál Resource for Computer Graphics https://kesen.realtimerendering.com/

O priebehu/impresiách spoločnosť SGProductions už tradične pripravuje film, ktorý režíruje Stanislav Griguš. Coming soon…Medzinárodná komunita CESCG už desaťročia slúži ako „Digital Innovation Hub“, povedané dnešným jazykom.