Stretnutie akademickej obce a ostatných zamestnancov FMFI UK (24.10.2016)

v pondelok 24.10.2016 o 14:00 hod. v posluchárni A


12. 10. 2016 14.04 hod.
Od: Jozef Masarik

Pozývame všetkých študentov a zamestnancov FMFI UK na stretnutie akademickej obce a ostatných zamestnancov FMFI UK, ktoré sa uskutoční v pondelok 24.10.2016 o 14:00 hod. v posluchárni A

Program: 

  1. Príhovor dekana prof. Masarika venovaný hlavným činnostiach fakulty a niektorým aktuálnym úlohám
  2. Diskusia - otázky účastníkov stretnutia na dekana a ostatných akademických funkcionárov fakulty