Študentská kvapka krvi

Vyhrň si rukávy pre dobrú vec


11. 10. 2015 22.56 hod.

19.10 - 20.11.2015

NTS SR Bratislava, pracovisko Ružinov, Ružinovská 6, 820 07 Bratislava  - odberové a spracovateľské centrum
Odberové hodiny: pondelok až piatok  – 7,00 – 14,00 hod., v utorok do 17,00 hod.
Evidencia darcov krvi: 02/ 5910 3060.
Kontaktná osoba: MUDr.Klára Sviteková - 02/ 5910 3051

NTS SR Bratislava, pracovisko Kramáre, Limbová 3, 833 14 Bratislava - odberové centrum
Odberové hodiny: pondelok až piatok  – 7,00 – 14,00 hod., v utorok do 17,00 hod. 
Evidencia darcov krvi: 02/ 5910 3026,
Vyšetrovňa darcov krvi: 02/ 5910 3025

Termíny mobilných odberov krvi 21.ročníka Študentskej kvapky krvi:

19.10.2015 – Slovenská zdravotnícka univerzita – Limbova 12, BA (8,00 – 11,00 hod.)
20.10.2015 – Vysoká škola manažmentu – Panónska cesta 17, BA (8,00 – 11,00 hod.)
28.10.2015 – Akadémia Policajného zboru – Sklabinská 1, BA (8,00 – 11,.00 hod.)
10.11.2015 – Ekonomická univerzita, Dolnozemská cesta 1, BA (8,00 – 11,00 hod.)

3.11. – 12.11. – Univerzitná kvapka krvi – Univerzita Komenského:

3.11.2015 –   Právnická fakulta UK, Šafárikovo námestie 6,BA (8,00 – 11,00 hod.)
4.11.2015 –   Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Nábr.arm.gen.L.Svobodu  (8,00 – 11,00 hod.)
5.11.2015 –   Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Mlynské luhy 4 (8,00 – 11,00 hod.)
9.11.2015 –   Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina (8,00 – 11,00 hod.)
10.11.2015 – Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina (8,00 – 11,00 hod.)
11.11.2014 – Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina (8,00 – 11,00 hod.)
12.11.2015 – Fakulta managementu UK, Odbojárov 10 (8,00 – 11,00 hod.)