Školenie BOZP pre doktorandov (9.11.2015)


29. 10. 2015 08.02 hod.
Od: Ján Filo

V pondelok 9.11.2015 o 13:00 sa v miestnosti F1 uskutoční školenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre doktorandov. Táto povinnosť vyplýva zo zákona a účasť na ňom je pre všetkých doktorandov povinná.