Granty UK - podávanie žiadostí

Podávanie žiadostí na rok 2016 Termín: 31.12.2015


03. 11. 2015 14.14 hod.
Od: Ján Urban

Granty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK

Termín predkladania žiadostí Grantov UK pre rok 2016 je 31.debember 2015. Žiadosti sa podávajú výhradne elektronicky

Na základe rozhodnutia vedenia UK budú aj v roku 2016 finančne zvýhodnené integrované projekty, na ktorých participuje spoločný riešiteľský tím  

  • lekársko-prírodných vied a spoločensko-humanitných vied indexom 1,6;
  • spoočensko-humanitných vied z rôznych fakúlt indexom 1,4; 
  • spoločensko-humanitných vied z rôznych pracovísk jednej fakulty indexom 1,2.

Pre účely financovania Grantov UK nebudú na rok 2016 vyčlenené kapitálové výdavky

O Granty UK sa nemôžu uchádzať doktorandi, ktorých štúdium sa uskutočňuje na Externej vzdelávacej inštutúcii. 

Viac informácii nájdete na stránkach UK.