Grantová výzva pre študentov v nepriaznivej životnej situácii

Termín na podávanie projektov: 23.11.2015


05. 11. 2015 10.13 hod.
Od: Tomáš Vinař

AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis vyhlasuje grantový program zameraný na podporu mladých talentov v oblasti vedy, výskumu a umenia.

Grantovej výzva výzva je určená pre nadaných žiakov a študentov do 26 rokov, ktorých rodina je v nepriaznivej finančnej situácii. Projekty sa môžu podávať na rôzne študijné zámery.

Viac informácie získate na stránkach Nadácie pontis.

Termín podávania projektov je do 23. novembra 2015.