Kontrolná etapa - študenti končiaci bakalárske štúdium

termín: do 16.6.2016


06. 06. 2016 13.57 hod.
Od: Iveta Gašparová

Žiadame študentov bakalárskeho štúdia končiacich v akademickom roku 2015/2016, aby: 

  • si po vykonaní poslednej skúšky skontrolovali v systéme AIS2 získané (aj zapísané) hodnotenia,
  • osobne prišli na ŠO dať si potvrdiť splnenie študijných výsledkov, kde zároveň podpíšu výpis vykonaných skúšok. 

Termín: najneskôr do 16. 6. 2016