Hyperloop Innovation Challenge (6.7.2016)

v stredu 6.7.2016 od 9:00 hod. v Starej Tržnici v Bratislave


16. 06. 2016 12.57 hod.
Od: Tomáš Vinař

6. júla sa v Starej Tržnici v Bratislave uskutoční hackathon zvaný Hyperloop Innovation Challenge v spolupráci s Hyperloop Transportation Technologies a firmou Catalyst (big data spoločnosť z Rakúska). Cieľom tohto hackathonu je umožniť šikovným ľuďom zapojenia sa do formovania budúcnosti dopravy, využiť kreativitu a nekonvenčné myslenie a nájsť nové spôsoby integrácie dopravy. Hackathon má dve úrovne, v tej ľahšej sú účastníci pozvaní vyriešiť problém, ako urobiť cestovanie znova príjemným, v druhej, ťažšej, sú účastníci oslovení vytvoriť biznis model založený na dátach a informáciách o cestujúcich. 

Cieľovou skupinou sú ľudia z IT prostredia (keďže sa jedná o hackathon), no uplatnenie nájdu aj tí, ktorí nevedia programovať, ale radi rozvíjajú nové nápady.  Viac informácii nájdete na stránke http://hyperlooptransp.com/#!/f/innovation-challenge alebo na Facebookovej stránke: https://www.facebook.com/events/261087110919124/