Dekanské voľno

štvrtok 24.3.2016 a utorok 29.3.2016


14. 03. 2016 10.02 hod.
Od: Iveta Gašparová

Oznamuje všetkým študentom, že v súlade s harmonogramom štúdia udeľuje dekan FMFI UK študentom na dni 24.3. a 29.3.2016 dekanské voľno.