Absolvent FMFI UK nositeľom vysokého štátneho vyznamenania

Bratislava, 9.1.2017. Prezident SR Andrej Kiska dnes odovzdal vysoké štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy Jurajovi Hromkovičovi, profesorovi informatiky na ETH v Zürichu a absolventovi FMFI UK, za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy, výskumu a techniky.


Prezident Andrej Kiska vyznamenal dvadsať osobností pri príležitosti 24. výročia vzniku Slovenskej republiky. Ide o osobnosti z rôznych spoločenských oblastí, právnikov, vedcov, či umelcov.

Prof. Juraj Hromkovič je významným svetovým odborníkom v teoretickej informatike. Dosiahol zásadné výsledky v oblastiach ako teória zložitosti, aproximovateľnosť výpočtových problémov, či pravdepodobnostné algoritmy. Je autorom viacerých kníh a množstva vedeckých publikácií. Významné sú aj jeho aktivity v oblasti didaktiky informatiky: zasadil sa napr. o zavedenie informatiky ako samostatného predmetu na švajčiarskych školách a organizuje tiež projekty na podporu výučby informatiky v krajinách ako Nepál či Ekvádor.

"Oceňujeme dnes aj zvedavosť. Túžbu po poznaní, ktorá nám umožňuje posúvať hranice ľudskej tvorivosti a vynaliezavosti nevídaným tempom a nečakaným smerom. Je to príležitosť opäť si pripomenúť, že rozvoj vzdelávania, vedy a výskumu si zaslúži väčšie úsilie, než sme vyvinuli v predchádzajúcich rokoch. Je načase tento dlh začať znižovať. Pretože tak, ako boli sloboda, tvorivosť, schopnosť objavovať riešenia základom doterajšieho úspechu európskej civilizácie vrátane Slovenska, tak sú rovnako nevyhnutným predpokladom pre jej prežitie v budúcnosti.", povedal dnes vo svojom prejave prezident Andrej Kiska. Prof. Juraj Hromkovič napriek tomu nevidí stav slovenského vysokého školstva príliš pozitívne. "Slovenské školstvo je v dezolátnom stave, v asi najhoršom, aký v histórii kedy bol. (...) Spoločnosť nehovorí dosť jasne, že budúcnosť leží v intelektuálnom potenciáli a ten treba rozvíjať, žiadny zdroj v spoločnosti dnes nie je dôležitejší.", povedal v nedávnom rozhovore pre Denník N.

Juraj Hromkovič vyštudoval informatiku na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Do roku 1989 pôsobil na fakulte ako odborný asistent, neskôr pôsobil na Univerzite v Paderborne, na Inštitúte informatiky Univerzity v Kiele a na RTWH (technická univerzita) v Aachene. Od roku 2004 pôsobí ako profesor na Katedre informatiky na ETH v Zürichu, čo je jedno z najlepších pracovísk zameraných na informatiku na svete.

Napriek dlhodobému pôsobeniu v zahraničí Juraj Hromkovič udržiava úzke kontakty s fakultou. V oblasti výskumu o tom svedčí viacero spoločných publikácií so zamestnancami fakulty. Niekoľkí naši absolventi získali pod jeho vedením titul PhD na ETH v Zürichu, ďalší naši doktorandi mali možnosť absolvovať stáže v jeho tíme. Spolupracuje tiež pri starostlivosti o mladé talenty, organizuje napríklad spoločné švajčiarsko-slovenské prípravné tábory pred Medzinárodnou informatickou olympiádou.

Aj napriek bohatej spolupráci a úzkym vzťahom v najbližšej dobe návrat na Slovensko neplánuje. "Človek si zvykne, že sám rozhoduje, ako investuje čas. Ja mám pracovný týždeň 80 možno 90 hodín. Robím to rád, je to moje hobby. Nepozerám na hodinky. Disciplína a pracovné nasadenie je neporovnateľné s tým, ako je to na Slovensku. Aj študenti pracujú s inou intenciou. Vrátiť sa na Slovensko by znamenalo, že budem väčšinu času tráviť zbytočnými zápasmi o čosi, čo je samozrejmé. A spoločnosť by zo mňa ani moc nemala, keby som sa 90 percent času zaoberal vecami, ktoré tu nefungujú, miesto toho, aby som vychovával novú vedeckú generáciu. Do nefunkčného systému sa nevrátim."