Víkend teórie grafov v Modre

V dňoch 1. až 3. septembra sa v Modre uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia "Víkend teórie grafov v Modre".


05. 09. 2017 10.57 hod.
Od: Robert Jajcay

Súčasťou konferencie bolo aj pripomenutie si príspevkov prof. Martina Škovieru k rozvoju slovenskej teórie grafov v súvislosti s jeho blížiacimi sa 60-tymi narodeninami. Konferencie sa zúčastnilo 30 výskumníkov z viacerých krajín.

Viac informácií na http://www.dcs.fmph.uniba.sk/gt17/