Študenti FMFI UK úspešní na súťaži IMC v Blagoevgrade

Štyria študenti FMFI UK pod vedením Martina Niepela sa v dňoch 30.7. - 6.8.2017 úspešne zúčastnili medzinárodnej súťaži "International Mathematics Competition" v Bulharsku.


14. 08. 2017 14.21 hod.
Od: Kristína Rostás

V dňoch 30. 7. - 6. 8. 2017 prebehla v Blagoevgrade (Bulharsko) súťaž "International Mathematics Competition". Za FMFI UK sa súťaže zúčastnilo družstvo štyroch študentov vedené Martinom Nieplom, ktorý bol na IMC zároveň členom Jury súťaže.

V hodnotení univerzít dosiahla naša 25/26. miesto, študenti našej fakulty dosiahli nasledujúce umiestnenia:

First Prize (20. miesto, 69 bodov): Martin Vodička
Third Prize (171.-177. miesto, 27 bodov): Peter Sukeník
Third Prize (210.-217. miesto, 22 bodov): Nina Hronkovičová
Honorary mention (277.-281. miesto, 11 bodov): Simona Veselá

Celkovo sa súťaže zúčastnilo 331 študentov zo 71 univerzít, výsledky sa dajú nájsť na http://imc-math.ddns.net/ a neskôr na http://www.imc-math.org.uk/.