Literárny fond udelil ocenenie prof. Fečkanovi z FMFI UK

Blahoželáme našim kolegyniam a kolegom k prémiám za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2016


17. 10. 2017 14.42 hod.
Od: Andrej Ferko

Literárny fond udelil 21. septembra 2017 v Zichyho paláci najprestížnejšie výročné ceny a prémie. Sekcia pre vedeckú, odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu (LF) na základe návrhu porôt ocenila vyše 30 najlepších diel v oblasti vedeckej a odbornej literatúry za rok 2016.

Gratulujeme predovšetkým prof. RNDr. Michalovi Fečkanovi, DrSc. a RNDr. Michalovi Pospíšilovi, PhD. za dielo Poincaré-Andronov-Melnikov Analysis for Non–Smooth Systems, ktoré vyšlo vo svetovom vydavateľstve Elsevier. 


Prémie získali aj víťazi sekcií ŠVK 2017, takmer sto vynikajúcich mladých vedcov, z matfyzu blahoželáme tentoraz piatim: 

  • Paula Budzáková: Vyhľadávanie objektov pomocou lokálnych príznakov na základe teórie oponentných procesov 
  • Patrícia Šišková: Rearranging Twodimensional Arrays by Prefix Reversals 
  • Adam Broniš: Identifikácia izoméru 217Th v reakcii 40Ar+181Ta-˃221Pa* 
  • Iveta Csicsolová: Využitie wiki vo vyúčtovaní informatiky na strednej škole 
  • Dušan Mészaroš: Porovnanie elektrónových záchytov molekúl C4F8 a C3F8

 

Agentúrna správa: http://www.teraz.sk/kultura/literarny-fond-ceny-vedci-spisovatelia/281774-clanok.html

Zoznam ocenených: http://litfond.sk/subory/Zoznam_ocenen%C3%BDch_a_odmenen%C3%BDch_autorov_v_roku_2017.doc


Uzávierka súťaží o ceny a prémie aj za vedecký ohlas za rok 2017 bude v marci 2018.