Česko-slovenské kolo ŠVK vo fyzike v Prahe

Študenti a študentky FMFI UK opäť na popredných miestach v ČS kole ŠVK vo fyzike, ktoré sa uskutočnilo na pôde Matematicko-fyzikálnej fakulty Karlovej Univerzity v Prahe


26. 09. 2023 16.03 hod.
Od: Juraj Tekel

Tesne pred začiatkom zimného semestra sa 14. - 15. 9. 2023 na Matematicko-fyzikálnej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe uskutočnilo Česko-slovenské kolo Študentskej vedeckej konferencie vo fyzike. Išlo už o trináste pokračovanie, na ktorom bolo prezentovaných takmer 50 prác všetkých fyzikálnych zameraní.

Študenti a študentky zo siedmich fakúlt slovenských a českých škôl prezentovalo práce v piatich sekciách: Teoretická fyzika, biofyzika a fyzika molekulárnych sytémov; časticová a jadrová fyzika; Fyzika kondenzovaných látok; Fyzika Zeme a vesmíru; Všeobecná fyzika a didaktika fyziky. Súťažné práce boli nominované fakultami na základe fakultných kôl ŠVK alebo na základe iných odporúčaní z jednotlivých pracovísk. Okrem odbornej časti, kde si študenti vymieňali poznatky, skúsenosti a výsledky svojej vedeckej práce – mala konferencia aj súťažnú časť a odborné poroty v každej sekcii dostali neľahkú úlohy vybrať tie najlepšie.

Z našej fakulty do Prahy cestovalo 20 študentov a študentiek, ktorích nominovali komisie fakultnej ŠVK v apríli 2023. Medzi trojicou najlepších prác sa v Prahe umiestnili títo z nich:

  • Lívia SobinovskáVzdelávacia hra Fyzikálny brainbox, sekcia Všeobecná fyzika a didaktika fyziky – 1. miesto, školiteľky práce PaedDr. Tünde Kozánek Kiss, PhD. a doc. PaedDr. Viera Haverlíková, PhD.,

  • Benedek Bukor Second order kinetic term effective actions for matrix model description of fuzzy field theories, sekcia Teoretická fyzika, biofyzika a fyzika molekulárnych sytémov – 2. miesto, školiteľ práce Mgr. Juraj Tekel, PhD.,

  • Marek GocníkVplyv priestorovej heterogenity na mechanické vlastnosti supermriežok a multivrstvových povlakov, sekcia Fyzika kondenzovaných látok – 2. miesto, školiteľ práce doc. Ing. Marián Mikula, PhD.,

  • Veronika Benková - Úloha magnetických nanočastíc v chemoterapii a hypertermii nádorov, sekcia Teoretická fyzika, biofyzika a fyzika molekulárnych sytémov – 3. miesto, školiteľ práce prof. RNDr. Melánia Babincová, DrSc.,

  • Mária PaprskárováFragmentation of fireballs, sekcia Fyzika Zeme a vesmíru – 3. miesto, školiteľ práce doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD..

Srdečne blahoželáme! Všetkým našim študentom a študentkám tiež ďakujeme za reprezentáciu našej fakulty. Rovnako ďakujeme kolegom z Prahy za výbornú organizáciu a príjemné podmienky na konferencii.

Za našu fakultu sa podujatia v Prahe zúčastnili aj štyria zamestnanci a zamestnankyne, ktorí boli súčasťou odborných porôt: doc. PaedDr. Klára  Velmovská, PhD., doc. Mgr. Peter Čermák, PhD., doc. RNDr. Ivan Sýkora, PhD. a Mgr. Juraj Tekel, PhD..

Viac informácií, vrátane kompletného programu a galérie, nájdete na stránke podujatia. V roku 2024 bude štrnásty ročník ČS ŠVK opäť na Slovensku.