Cena za vedu a techniku pre Samuela Kováčika

Ministerstvo školstva VVaŠ na konci roka 2022 odovzdalo ocenenia aj pedagógovi S. Kováčikovi a projektu Vedátor z FMFI UK.


15. 01. 2023 10.36 hod.
Od: Daniel Ševčovič

Minister školstva Mgr. Ján Horecký a štátny tajomník Mgr. Michal Fedák odovzdali Mgr. Samuelovi Kováčikovi, PhD. z FMFI UK a celému projektu Vedátor Cenu za vedu a techniku za rok 2021 v kategórii Popularizátor vedy. Ocenenie bolo udelené za významný prínos v oblasti popularizácie vedy a techniky v spoločnosti a rozvoj kritického myslenia. 

Viac informácií o ostatných udelených oceneniach je na stránke https://tyzdenvedy.sk/ocenene-osobnosti/ocenene-osobnosti-2021/