Verejná habilitačná prednáška - RNDr. Robert Lukoťka, PhD. (27.11.2017)

v pondelok 27.11.2017 o 14:00 hod. v posluchárni C


16. 11. 2017 13.11 hod.
Od: Ján Urban

Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje oznámiť, že pred Vedeckou radou fakulty, v rámci sekcie informatiky, sa uskutoční dňa 27. novembra 2017 v posluchárni C FMFI UK, v Mlynskej doline v Bratislave o 14:00 hod. verejná habilitačná prednáška RNDr. Roberta Lukoťku, PhD., pracovníka Katedry informatiky, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave na tému:

„Generovanie grafov pre účely overenia hypotéz 

a obhajoba habilitačnej práce na tému:

„Rozdiely medzi snarkami 

Na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Vás srdečne pozývame.