Výstava: "70 rokov CERN - Inšpirácia pre budúcnosť" v Bratislave

Výstava určená stredným školám a verejnosti sa koná 10. a 11. 6. 2024 vo V-klube pri príležitosti 70. výročia Európskej organizácie pre jadrový výskum CERN.


07. 05. 2024 19.56 hod.
Od: Pavol Bartoš

Výstava určená stredným školám a verejnosti sa koná 10. a 11.62024. vo V-klube pri príležitosti 70. výročia Európskej organizácie pre jadrový výskum CERN. CERN vznikol po druhej svetovej vojne, aby jednotlivé národy začali mierovo spolupracovať. Vďaka vzájomnej spolupráci sú vedci schopní posúvať hranice nášho poznania. Rozvoj urýchľovačov a detektorov podmienil objavy nových častíc, čo nepochybne prispelo k budovaniu teórie elementárnych častíc ako ju poznáme dnes. Popri základnom výskume sa rozvíjajú rôzne technológie, ktoré nachádzajú uplatnenie v našom každodennom živote. Na projektoch v CERN-e už tri desaťročia spolupracujú aj slovenskí fyzici.

Výstava je tvorená veľkoplošnými postermi, ktoré návštevníkov oboznámia s elementárnymi časticami vrátane Higgsovho bozónu, s urýchľovačmi v CERN-e, s rozmanitým výskumom a vývojom nových špičkových technológií s ich pozitívnym vplyvom na spoločnosť. Na ďalšie otázky budú pripravení sprievodcovia z radov študentov a fyzikov.

Sprievodný program výstavy, je rozdelený na niekoľko častí: dopoludnie bude venované študentom stredných škôl a sprevádzajúcim učiteľom. V rámci tohto programu si môžu študenti vypočuť zaujímavé prednášky, vidieť rôzne zaujímavé fyzikálne pokusy a môžu sa podieľať na stavbe jednoduchých detektorov častíc - hmlových komôr. Na túto časť programu je potrebná registrácia na uvedenej web stránke.

Popoludňajšia časť programu bude venovaná širšej verejnosti, pričom budeme pokračovať s workshopom s hmlovými komorami a bude možné si vypočuť prednášky o prínose CERNu pre Slovensko, či o budúcnosti urýchľovačov.

V pondelok večer bude moderovaná diskusia s Gregorom Marešom, ktorého hosťami budú fyzici pracujúci na výskume v CERN-e: dr. Lucia Anna Tarasovičová, prof. Stanislav Tokár a dr. Tomáš Dado. Na úvod diskusie sa diváci môžu zúčastniť na virtuálnej prehliadke CERN-u.