Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Druhá mimoriadna výzva programu Horizont 2020 spojená s COVID-19


19. 05. 2020 21.06 hod.
Od: Juraj Tóth

Európska komisia dňa 19.5.2020 oficiálne zverejnila druhú výzvu na podávanie projektových návrhov v rámci Spoločenskej výzvy „Zdravie, demografické zmeny a kvalita života“ programu Horizont 2020.

Európska komisia zmobilizovala ďalších 122 miliónov EUR zo svojho výskumného a inovačného programu Horizont 2020 na naliehavo potrebný výskum nového koronavírusu. Nová výzva na podávanie projektových návrhov prispieva k naplneniu prísľubu Komisie investovať 1,4 miliardy EUR do boja proti novému typu koronavírusu v rámci Globálnej reakcie na prebiehajúcu pandémiu ochorenia COVID-19.

Výzva je najnovším prírastkom do celého radu výskumných a inovačných akcií financovaných EÚ na boj proti koronavírusu. Dopĺňa predchádzajúce opatrenia na vývoj diagnostiky, liečby a vývoj vakcín posilňovaním kapacity výroby a zavádzaním ľahko dostupných riešení s cieľom rýchlo reagovať na naliehavé potreby. Výzva sa tiež zameriava na lepšie pochopenie behaviorálnych a sociálno-ekonomických dopadov epidémie.

Uzávierka výzvy je 11. jún 2020 (17:00 hod).

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke SLORD: https://www.slord.sk/aktuality/druha-mimoriadna-vyzva-h2020-spojena-s-covid-19/