VEGA 2021

Výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2021


20. 03. 2020 14.59 hod.
Od: Martina Sandanusová

Termín elektronického podávania žiadostí prostredníctvom on-line systému e-VEGA je predĺžený do 29.5.2020 do 14.00 hod.. Následne je potrebné zaslať potvrdenie o podaní žiadosti o dotáciu na nový projet VEGA (len 1 strana)

Bližšie informácie