KEGA 2021

Výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2021


20. 03. 2020 15.08 hod.
Od: Martina Sandanusová

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2021. Žiadosti sa podávajú prostredníctvom on-line systému na Portáli vysokých škôl v predĺženom termíne do 29.5.2020 do 14.00 hod.

Žiadosť musí byť podaná v súlade s výzvou, štatútom, pravidlami KEGA a príslušnými pokynmi. Písomné potvrdenie o podaní žiadosti (iba 1 strana) je potrebné poslať poštou.

Bližšie informácie