Prémie LF piatim našim účastníkom ŠVK

Literárny fond udelil prémie za práce Študentskej vedeckej konferencie 2023 aj účastníkom z FMFI UK.


04. 10. 2023 21.30 hod.
Od: Peter Babinec

Po vynikajúcich úspechoch na celoštátných kolách Študentskej vedeckej konferencie sa naši účastníci mohli tešiť z ďalšieho ocenenia.

Literárny fond - národnokultúrna verejnoprávna inštitúcia, ktorá podporuje vznik nových diel z oblasti slovesnej, divadelnej, rozhlasovej, televíznej a filmovej kultúry, udelila na návrh jednotlivých sekcií ŠVK ceny a prémie výboru Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy za nasledovné práce ŠVK 2023:

 

  • Mgr. Jana KšanováCyklický systém plazmy a katalyzátora v procese čistenia znečistených plynov
  • Mgr. Martina VelískováPotenciálne využitie fluorescenčných vlastností exozómov pri diferenciálnej diagnostike rakoviny močového mechúra
  • Mgr. Eva HerencsárováIdentifikácia zhlukov v grafovej reprezentácii genómov
  • Mgr. Petra Macková, PhD.: Fast diffusion equation: uniqueness of solutions with a moving singularity
  • Mgr. Otto GlavoMeranie nízkých aktivít použitím gama spektrometra s antikozmickým tienením.

K tomuto úspechu všetkým oceneným srdečne blahoželáme a  prajeme veľa tvorivých síl v ich ďalšej vedeckej činnosti.