Nadácia NBS - grantové výzvy

3 grantové výzvy


04. 05. 2022 16.17 hod.
Od: Martina Sandanusová

GRANTOVÁ VÝZVA Č. GV-2022-1
Podpora inovatívneho finančného vzdelávania seniorov a iných zraniteľných skupín

Účelom tejto výzvy bude podporiť kvalitné projekty zameraná na zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti vybraných cieľových skupín prostredníctvom inovatívneho finančného vzdelávania (jeho tvorbu a overenie).
Výzva je zverejnená od 27. 4. do 15. 6. 2022
https://nadacianbs.sk/grantova-vyzva-cislo-gv-2022-1/


GRANTOVÁ VÝZVA Č. GV-2022-2
Meranie úrovne finančnej gramotnosti dospelej populácie

Účelom tejto výzvy bude podporiť kvalitné výskumné projekty zamerané na meranie úrovne finančnej gramotnosti dospelej populácie (zber dát a ich spracovanie a analýzu).
Výzva je zverejnená od 27. 4.  do 22. 6. 2022
https://nadacianbs.sk/grantova-vyzva-cislo-gv-2022-2/
 

GRANTOVÁ VÝZVA Č. GV-2022-3
Podpora malých projektov na zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti

Účelom tejto výzvy bude podporiť kvalitné podujatia, krátkodobé aktivity a projekty zamerané na zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti obyvateľstva.
Výzva je zverejnená od 2. 5.  do 2. 6. 2022
https://nadacianbs.sk/grantova-vyzva-cislo-gv-2022-3/