Verejná habilitačná prednáška - Dr. Zuzana Chladná (10.10.2022)

v pondelok 10.10.2022 o 14:00 hod. v posluchárni C


19. 09. 2022 11.28 hod.
Od: Aneta Múdra

Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje oznámiť, že pred Vedeckou radou fakulty, v rámci sekcie matematiky, sa uskutoční dňa 10. októbra 2022 v posluchárni C FMFI UK, v Mlynskej doline v Bratislave o 14:00 hod. verejná habilitačná prednáška Dr. Zuzany Chladnejpracovníčky Katedry aplikovanej matematiky a štatistiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave na tému: 

„Využitie reálnych opcií v investičnom rozhodovaní“

a obhajoba habilitačnej práce na tému:

„Dynamical systems in mathematical modelling“

Na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Vás srdečne pozývame.