Úspech našich mladých vedcov

Nádejní mladí slovenskí vedci, na ktorých príprave sa podieľala aj naša fakulta, vybojovali v Thajsku jednu striebornú a štyri bronzové medaily.


14. 12. 2023 23.25 hod.
Od: Klára Velmovská

V Bangkoku, hlavnom meste Thajska, sa v dňoch 1. - 10. 12. 2023 konalo medzinárodné kolo súťaže IJSO. Nádejní mladí slovenskí vedci (vo veku 14-15 rokov) vybojovali 1 striebornú a 4 bronzové medaily.

Zoznam účastníkov IJSO 2023: 

  • Martin Cingel (GAMČA Bratislava) – bronzová medaila
  • Lukáš Cvacho (ZŠ s MŠ Ondreja Štefku Varín) – bronzová medaila
  • Teo Gertler (GAMČA Bratislava) – bronzová medaila
  • Júlia Pleschová (Gymnázium Jura Hronca Bratislava)
  • Lívia Sušková (EGJAK Košice) – strieborná medaila
  • Teo Višňovský (ŠpMNDaG Bratislava) – bronzová medaila.

International Junior Science Olympiad (IJSO) je vedecká súťaž pre študentov, ktorí k 31. decembru súťažného roka nedovŕšili pätnásť rokov. Cieľom IJSO je podporiť záujem o vedu medzi študentmi škôl, aby riešili problémy, viesť ich ku kritickému mysleniu a experimentovaniu. V priebehu rokov sa snaží pozitívne ovplyvňovať prírodovedné a matematické vzdelávanie na úrovni škôl. Koná sa každý rok prvý decembrový týždeň v rôznych krajinách. V súčasnosti sa ho každoročne zúčastňuje približne 50 členských krajín. Akademické súťaže IJSO zahŕňajú náročné testy z fyziky, chémie a biológie pričom zahŕňajú teoretické otázky, ako aj praktické úlohy. Testy sú navrhnuté tak, aby riešili pochopenie pojmov zo strany študentov a ich schopnosť aplikovať koncepty na situácie opísané v testoch. Dôležitým cieľom olympiády je, aby mladí ľudia zažili rôzne kultúry a vytvorili kontakty medzi študentmi z celého sveta.

Naši súťažiaci sa pripravovali na sústredeniach na FMFI a PriF. Ako vedúci delegácie sa na súťaži zúčastnili doc. PaedDr. Klára Velmovská, PhD. (FMFI UK), Ing. Zuzana Silná (doktorandka FCHPT STU) a Michaela Rusnáková (študentka Přírodovědecké fakulty UK, Praha).