Nukleárny seminár - Ivan Kontuľ (24.4.2024)

v stredu 24.4.2024 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364


18. 04. 2024 10.04 hod.
Od: Jaroslav Staníček

Pozývame Vás na Nukleárny seminár Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, Slovenskej fyzikálnej spoločnosti a Slovenskej nukleárnej spoločnosti 


Prednášajúci:
 Mgr. Ivan Kontuľ, PhD. 

Názov: Rádiouhlíkové datovanie a bayesovská chronologická analýza

Termín: 24.4.2024, 14:00 hod., F1/364 (zasadačka KJFB)


Abstrakt:
Rádiouhlíková analýza je často využívaná najmä na účely určenia veku vzoriek z archeologických nálezov alebo environmentálnych záznamov. V prípadoch, keď sa jedná o väčšie dátové súbory nameraných vekov pre jednu lokalitu, je možné využiť bayesovskú chronologickú analýzu na modelovanie chronológie danej lokality. Táto metóda umožňuje kombinovať nameraný vek vzoriek s inými historickými alebo archeologickými informáciami a tým prispieva k lepšiemu pochopeniu chronologického usporiadania skúmanej lokality. Na tomto seminári budú zhrnuté možnosti využitia bayesovskej chronologickej analýzy a prezentované výsledky datovania Kostola svätej Margity Antiochijskej v Kopčanoch získané pomocou tejto metódy.