Akcia Rakúsko-Slovensko - štipendiá a projekty

aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá a projektovú spoluprácu, termín: do 15.10.2022


11. 09. 2022 11.53 hod.
Od: Juraj Tóth

V rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá a projektovú spoluprácu. 

Zároveň by sme Vás radi informovali, že bližšie informácie k aktuálnej výzve budú prezentované na webinári, ktorý sa uskutoční v utorok 20. septembra 2022 o 14:00 hod. Linka na pripojenie sa na webinár je: https://bit.ly/3TJl51H. V prílohe Vám zasielame plagát k podujatiu.

Záujemcovia o štipendijné pobyty v Rakúsku sa môžu uchádzať v nasledujúcich kategóriách: 

  • Štipendiá Akcie pre diplomantov (1 150 eur/mesiac),
  • Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov (1 150 eur/mesiac),
  • Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov (1 400 eur/mesiac).

V kategórii Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty (1 – 3 dni) sa prijímajú žiadosti priebežne. 

Základný harmonogram tejto výzvy je: 

  • Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 10. 2022
  • Výber štipendistov: začiatok decembra 

O štipendium sa môžu uchádzať študenti, doktorandi a postdoktorandi zo štátnych, verejných alebo súkromných vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied.

V rámci projektovej spolupráce sa možno uchádzať v nasledujúcich kategóriách:

  • cielená projektová podpora Akcie – ide o posilnenie spolupráce medzi Slovenskom a Rakúskom v dôležitých oblastiach vysokoškolského vzdelávania a výskumu. Momentálne môžu byť podporené projekty z nasledujúcich oblastí: organizácia rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov („Sommerkollegs“), organizácia rakúsko-slovenských školení, doktoráty pod dvojitým vedením,
  • podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie – v rámci tejto oblasti podpory si projektoví partneri zvolia témy a aktivity, ktoré potrebujú pre naplnenie svojich cieľov (tzv. „bottom-up“ prístup), pričom musia byť tieto projekty v súlade   cieľmi Akcie. 

Základný harmonogram tejto výzvy je: 

  • Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 10. 2022
  • Schvaľovanie projektov: začiatok decembra 

V rámci nadchádzajúcej uzávierky sú vítané aj projekty prispievajúce k udržateľnosti medzinárodnej spolupráce a internacionalizácie aj za použitia digitálnych prostriedkov (napr. plánované on-line semináre, konferencie, projekty zamerané na tzv. collaborative online international learning a pod.). 

Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke www.aktion.saia.sk , pričom záujemca môže využiť aj konzultácie a poradenstvo v 5 pracoviskách SAIA na Slovensku (https://www.saia.sk/sk/main/o-nas/kontakty/pobocky-saia-hodiny-pre-verejnost).