Verejná habilitačná prednáška - Dr. Evgeny Kolomeytsev (17.10.2022)

v pondelok 17.10.2022 o 14:00 hod. v posluchárni C


26. 09. 2022 12.31 hod.
Od: Aneta Múdra

Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje oznámiť, že pred Vedeckou radou fakulty, v rámci sekcie fyziky, sa uskutoční dňa 17. októbra 2022 v posluchárni C FMFI UK, v Mlynskej doline v Bratislave o 14:00 hod. verejná habilitačná prednáška Dr. rer. nat. Evgenya Kolomeytsevapracovníka Katedry fyziky Fakulty prírodných vied Univerzity mateja Bela v Banskej Bystrici na tému: 

„Hadronic resonances as hadronic molecules“

a obhajoba habilitačnej práce na tému:

„Many-body aspects of neutron star physics“

Na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Vás srdečne pozývame.