Verejná inauguračná prednáška - doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD. (29.6.2020)

v pondelok 29.6.2020 o 13:30 hod. v posluchárni C


08. 06. 2020 11.04 hod.
Od: Juraj Tóth

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje oznámiť, že pred Vedeckou radou fakulty, v rámci sekcie fyziky, 

sa uskutoční dňa 29. júna 2020 v posluchárni C FMFI UK, v Mlynskej doline v Bratislave o 13,30 hod. verejná inauguračná prednáška doc. RNDr. Petra Demkanina, PhD., pracovníka Katedry didaktiky matematiky, fyziky a informatiky, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave na tému:

"Procesy poznávania v teórii vyučovania fyziky"

Na verejnú inauguračnú prednášku Vás srdečne pozývame.