Verejná inauguračná prednáška - doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc. (13.2.2017)

v pondelok 13.2.2017 o 13:00 hod. v posluchárni C


06. 02. 2017 09.40 hod.
Od: Ján Urban

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje oznámiť, že pred Vedeckou radou fakulty, v rámci sekcie fyziky, 

sa uskutoční dňa 13. februára 2017 v posluchárni C FMFI UK, v Mlynskej doline v Bratislave o 13,00 hod. verejná inauguračná prednáška doc. RNDr. Miroslavy Ožvoldovej, CSc., pracovníčky  Katedry fyziky Pedagogickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave na tému:

"Vzdialené prírodovedné laboratóriá - súčasť stratégie Integrovaného e-Learningu vo výučbe fyziky"

Na verejnú inauguračnú prednášku Vás srdečne pozývame.