Verejná inauguračná prednáška - doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc. (13.11.2017)

v pondelok 13.11.2017 o 13:00 hod. v posluchárni C


03. 11. 2017 10.06 hod.
Od: Ján Urban

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje oznámiť, že pred Vedeckou radou fakulty, v rámci sekcie fyziky, 

sa uskutoční dňa 13. novembra 2017 v posluchárni C FMFI UK, v Mlynskej doline v Bratislave o 13,00 hod. verejná inauguračná prednáška doc. RNDr. Ľubice Lacinovej, DrSc., pracovníčky Centra biovied - Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky Slovenskej akadémie vied v Bratislave na tému:

"Napäťovo závislé vápnikové kanály: štruktúra, funkcia a regulácia"

Na verejnú inauguračnú prednášku Vás srdečne pozývame.